اینکه یک نفر فقیر است یا نه بستگی به دیدگاه افراد دارد. یک فرد با درآمد ماهیانه 3 میلیون تومان در مقایسه با فردی با درآمد ماهیانه 5 میلیون تومان فقیرتر یا بهتر است بگوئیم بی پول تر است.همینطور فرد دوم نسبت به فردی که ماهیانه 10 میلیون درآمد دارد بی پول تر است.

اگر گاهی اوقات قادر نیستید که با افراد سطح پایینتر از خود ، خصوصاً از نظر مالی، با احترام رفتار کنید این مطلب در این زمینه به شما کمک خواهد کرد.

ما باید بیاموزیم که چگونه با اطرافیانمان رفتار کنیم و به درک این موضوع که ارزش انسانها به وجود آنهاست نه سرمایه آنها در حساب بانکی شان برسیم.

1- به خاطر داشته باشید که هر فرد یک انسان است و از حقوق اولیه انسانی برخوردار می باشد.

وقتیکه افرد فقیر یا بی خانمان را در سطح جامعه میبینید، به خاطر داشته باشید که آنها با شما تفاوتی ندارند. فقط وضعیت اقتصادی آنها با شما متفاوت است. ممکن است که مشکلات آنها بسیار شدیدتر باشد، اما آنها انسان هستند.

2- افراد بی خانمان را پیدا کنید.

سعی کنید در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید و بفهمید که از کجا می آیند. چگونه میشود شرایط آنها را هرچند کم تغییر داد. متوجه شوید که مشکل اساسی آنها چیست برای مثال از کارافتاده هستند، قادر به اجاره خانه نیستند، تعداد فرزندان آنها بیشتر از حد توانایی شان برای برآوردن نیازهایشان است و غیره
از یک دیدگاه امیدوارانه، رفتار مناسب با بی خانمان ها به شما کمک می کند تا با احترام با دیگران رفتار کنید.

3- رابطه خود را با افراد بی خانمان صمیمی و شخصی سازید.

آگاه باشید که مانند هر انسان دیگری، بی خانمان ها مهربانی و فهم شما بازپرداخت خواهند کرد.
برخی از آنها معتادان مواد مخدر، مجرمان شغلی، کارکنان و مهاجران اقتصادی هستند.

4- گوش کنید.

سعی نکنید که فقط خودتان صحبت کنید. اجازه بدهید آنها با شما حرف بزنند. تلاش کنید که فقرا را درک کنید.
بزرگترین توهین به فقرا ، افراد ناتوان یا افرادی که متفاوت از جامعه هستند، این است که نادیده گرفته شوند، به رسمیت شناخته نشوند و بدتر از همه طرد شوند.

5- به فقرا سربزنید.

آگاه باشید که فقرا کاملاً درک خواهند کرد که شما چقدر در زندگی آنها غوطه ور شده اید سپس کودکان نوپای آنها به گرمی با شما رفتار خواهند کرد و وجود شما باعث امنیت و آرامش آنها خواهد شد.

6- به آنها کمک کنید.

هر کاری که از دستتان برمیاد برای کمک به آنها انجام دهید اما فکر نکنید که ارائه دستور العمل زندگی بهتر برای آنها کمک محسوب می شود.
دستورالعمل ها می توانند به پیشرفت افراد کمک کنند اما مشکل اصلی فقرا را حل نخواهند کرد. اگر میخواهید به آنها کمک کنید زندگی، شغل و شادی به آنها هدیه دهید.