میلیون ها کودک در سراسر دنیا امکان دسترسی به نیازهای اولیه خود نظیر غذا، تفریح، خانواده، شادی، عشق، دارو، تحصیلات و پناه گاه را ندارند.اما امید وجود دارد.

شما میتوانید با روش های گوناگونی به کودکان زیر خط فقر کمک کنید تا آینده بهتری داشته باشند.

صرف کردن وقت و انرژی برای کودکان همیشه تاثیر بسیار زیادی دارد. حتی می توانید پول یا غذا برای موسسات خیریه تامین کنید.

چنانچه راغب هستید که یک تعهد برای خود ایجاد کنید، به انسانی تبدیل شوید که با آموزش و پرورش کودکان نیازمند همیشه مدافع آنها باشد.

هیچ تلاشی بیش از حد کوچک یا بزرگ نخواهد بود پس هرچقدر که میتوانید بخشندگی کنید.

1- به کودکان محروم آموزش بدهید.

تحصیلات یکی از اساسی ترین عوامل برای موفقیت کودکان است. شما میتوانید با صرف وقت یا پول به عنوان یک حامی یا یک آموزگار، به موفقیت کودکان کمک کنید.
می توانید با مدارس مناطق محروم همکاری کنید و به صورت داوطلبانه آموزگار کلاس های فوق برنامه کودکان باشید.

2- لباسها و کتاب های غیر استفاده را برای کودکان جمع آوری کنید.

کودکان از بسیاری نیازهای اولیه خود محرومند. لباس، کتاب و اسباب بازی جدید میتواند تغییر بزرگی در زندگی آنها ایجاد کند. لباس های نو و دست دوم قابل استفاده خود را برای کمک به این کودکان به موسسات خیریه بسپارید. قطعاً در بین وسایل بلااستفاده تان چیزهای زیادی یافت می شود که بتوانیم به موسسات خیریه اهداء کنید.
لوازم تحریر، کفش، لباس، کتاب یا هر وسیله ای به نظرتان برای استفاده مناسب باشد.

3- مددکار افتخاری موسسات خیریه شوید.

موسسات خیریه برای برگزاری مراسم های خیریه، توزیع کمک ها، جمع آوری کمک ها، توزیع قبض و صندوق مستلزم نیروی انسانی میباشند. میتوانید با پیوستن به این موسسات و صرف وقت برای آنها، باعث کاهش هزینه های موسسه و متعاقباً توانایی بیشتر موسسه برای کمک به کودکان محروم شوید. حتی اگر مهارت خاصی دارید میتوانید به صورت افتخاری به مددجویان موسسه ارائه دهید و نهایتاً هزینه ها را کاهش دهید.مهارت های آموزشی، صنایع دستی، ساختمانی، ورزشی و…