حمایت از یک موسسه خیریه می تواند روشی برای پرداخت دین به جامعه یا کمک به افراد نیازمند باشد.

موسسات خیریه زیادی هستند که افراد زیادی با احتیاجات گوناگون را حمایت می کنند.

بنابراین انتخاب یک موسسه خیریه مطمئن در ابتدا تا حدی دلهره آور است.

با موسسات خیریه معتبر ارتباط برقرار کنید تا اطمینان حاصل کنید که حمایت شما به دلایلی که برای خودتان اهمیت دارد، به مقصد برسد.

1- در مورد نوع موسسه تصمیم گیری کنید.

موسسات خیریه با توجه به زمینه کاری ونوع حمایت خود از افراد به موسسات مختلفی تقسیم می شوند.

برای مثال:

موسسات مربوط به بیماری ها، به درمان و حفظ زندگی بیماران نیازمند کمک می کنند.
موسسات مربوط به تحصیلات، کودکان محروم از تحصیل را پشتیبانی و باسواد می کنند.
موسسات مربوط به کودکان بی سرپرست، به امور گوناگون این کودکان می پردازند.
و…
مطمئناً بین موسسات خیریه موجود، یکی از آنها می تواند مورد هدف شما برای باشد.

2- در مورد چگونگی استفاده از کمک شما توسط موسسه خیریه اطلاعات کسب کنید.

اگر قصد دارید کمک مالی به موسسه خیریه بدهید، ممکن است بخواهید بدانید که کمک مالی شما در چه مسیری خرج شده است.

3- در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی موسسه اطلاعات کسب کنید.

موسسات خیریه معمولاً در زمان دریافت کمک از خیرین اطلاعات شخصی آنها را ذخیره می کنند.
این اطلاعات می تواند برای بازاریابی اشخاص ثالث بسیار مفید باشد. قبل از ارائه هر نوع کمک به موسسات خیریه مطمئن شوید که موسسه مدنظرتان اطلاعات شخصی شما را برای مقاصد انتفاعی و غیرانتفاعی نخواهد فروخت.