Haami Weblog

Home/Haami Weblog/

آی آر چریتی ( irCharity.com ) :

مکانی جهت ارائه ایده ها و طرح های نو و علمی در جهت کمک به نیازمندان واقعی و حمایت همه جانبه از آنان

حامی راه انسانیت :

موسسه خیریه حامی  راه انسانیت با شماره ثبت 1546 ، با مجوز و تحت نظارت اداره کل بهزیستی فعالیت می نماید.

تماس با موسسه خیریه حامی راه انسانیت

یزد ، خیابان کاشانی ، بلوار خاتم جنوبی - دفتر مرکزی موسسه خیریه حامی راه انسانیت

Phone: 8979-629-035

Mobile: 1221-115-0930

Web: irCharity.com