اگر میخواهید به فقرا کمک کنید تاغذای سالم بخورند، با فرض اینکه شما خودتان در فقر نیستید، باید مخارج خود را کمتر کنید تا بتوانید با پول ذخیره خود به فقرا کمک کنید غذاهای سالم خورده و در نهایت شیوع بیماری ها را کاهش دهید.

1- کمک غذایی خود را مستقیماً به موسسات خیریه بدهید

مواد غذایی سالم و ضروری را خریداری کرده و به موسسات خیریه اهداء کنید.غذاهای ضروری و اساسی برای یک زندگی سالم می توانند شامل برنج، روغن، گوشت، نان، سیب زمینی و…. باشند.
می توانید وعده های غذایی سالم در خانه خود پخت و آماده کنید.

2- زمانیکه فروشگاه ها در تخفیف هستند مواد غذایی بیشتری تهیه کنید.

زمان تخفیف فروشگاه ها می توانید مواد غذایی بیشتری تهیه کنید و به موسسات خیریه اهداء کنید یا با مواد خریداری شده وعده غذایی پخت و آماده کنید و سپس به موسسات خیریه اهداء کنید.

3- اگر توانایی تهیه مواد غذایی را ندارید باا یک تیم کار کنید.

می توانید مواد غذایی سالم را با کمک دوستان خود خریداری کرده و به فقرا اهداء کنید.

4- نذورات خود را برای غذای فقرا خرج کنید

اگر می خواهید قربانی کنید، می توانید گوشت آن را به موسسات خیریه اهداء کنید. در مورد دیگر نذورات می توانید یا خود مواد غذایی تهیه کنید یا وجه نذر خود را به موسسات خیریه اهداء کنید.

5- بهترین جایگزین برای مواد غذایی پرهزینه را پیدا کنید.

با توجه به نیاز فقرای مدنظر خود بهترین جایگزین برای مواد غذایی پرهزینه انتخاب کنید. می توانید از گوشت کمتر و غلات بیشتری استفاده کنید.

6- غذاهای مازاد مصرف خود را اهداء کنید.

اگر در وعده غذایی خود یا در مهمانی ها غذای مازاد بر مصرف خود دارید، می توانید آن را فریز کرده و در اولین فرصت به موسسات خیریه اهداء کنید.