ماجرا از آنجا شروع شد که …

ماجرا از آنجا شروع شد که سه نفر بازنشسته فرهنگی و مدرس آموزش و پرورش در یک مهمانی خانوادگی که گذری بر سی سال خاطرات تلخ و شیرین دوران تعلیم و پرورش فرزندان ایران داشتند ، یکی از آنها یادآور خاطرات دردآور ترک تحصیل دانش  آموزانی شد که در طول سال لحظات شیرینی با همکلاسی های خود داشتند ، همان شب پیمان نانوشته ای بین این سه مدرس بسته شد ، تصمیم برآن شد آنها که در طول دوران خدمت سی ساله خود در آموزش و پرورش در حد توان و امکان به دانش آموزان نیازمند کمک می کردند ، با افتتاح یک موسسه خیریه به صورت سازمان یافته حامی دانش آموزان نیازمند بی سرپرست و بد سرپرست باشند به امید آنکه قدم کوچکی در جهت آنکه دیگر کودکان ایران طعم تلخ مشکلات زندگی را نچشند ، بردارند .

موسسه خیریه حامی راه انسانیت از کچا شروع شد

اصل و اصالت با انسان و انسانیت است …

لوگو موسسه خیریه حامی راه انسانیت

تاریخچه و نحوه تاسیس موسسه :

در زمستان 1394 درخواست افتتاح موسسه مذکور به اداره کل بهزیستی استان یزد ارائه گردید.

پس از طی مراحل اداری و دریافت تاییدیه از سازمان های مربوطه از جمله سازمان کل حراست و بازرسی کارمندان دولت استان یزد مجوز تاسیس موسسه مذکور در تاریخ 1395/02/08 از طرف اداره کل بهزیستی استان یزد صادرگردید

مطابق پروانه فعالیت موسسه از تاریخ 23/12/1395 شروع به فعالیت نمود.