فقر یک وضعیت تراژیک است که باعث تاثیر بر میلیون ها انسان در سراسر دنیا شده است.

افراد زیادی برای فراهم کردن اساسی ترین نیازهای خود و خانواده شان و همچنین اشتیاق برای داشتن زندگی ای دور از دغدغه و فقر می جنگند.

خوشبختانه به لطف ظهور اصلاحات در دولت ها و آزادسازی بازار و حمایت خیرین نرخ کلی فقر در سطح جهانی به شدت رو به کاهش است تا حدی که مطمئناً می توانیم شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در دنیا باشیم.

با این وجود میلیون ها انسان هنوز زیر خط فقر روزگار می گذرانند. رشد اقتصادی به طرز اجتناب ناپذیری مسیر خود را می پیماید و دولت ها همچنان ناگزیر به تامین رفاه اجتماعی ملت خود هستند.

با وجود این مسائل، راه های بیشماری برای ریشه کن کردن علت فقر وجود دارد.

1- مستقیم و بی واسطه فقرا را آگاه کنید.

ارتباط تنگاتنگی بین فقر و حقوق باروری و تولید مثل، حقوق کارگران و عدالت زیست محیطی وجود دارد.اطلاعات کسب کنید تا تشخیص دهید که وقت و انرژی خود را در چه مسیری خرج کنید که بیشترین تاثیر را داشته باشد.حقوق باروری و تولید مثل رابطه نزدیکی با فقر دارد.
کنترل تولیدمثل خصوصاً در بانوان به معنای فزرند کمتر است که به فرصت های بیشتر تحصیلی و شغلی می انجامد.
برنامه های سلامت باروری به معنای تولیدمثل کمتر در نوجوانان و تحصیلات بهتر برای بانوان هستند.

2– بخشندگی کنید.

اهداء کمک به موسسات خیریه بسیار پراهمیت است. اکثر موسسات خیریه صرفاً با کمک های شما پابرجا هستند و به جامعه خدمت رسانی می کنند.
اگر پول اهداء می کنید مطمئن شوید که کمک شما در چه مسیری هزینه می شود و به چه مقصدی می رسد. مطمئن شوید که موسسه خیریه مدنظرتان برای کمک به فقرا فعال و پویا باشد.

3- برای بخشندگی خود برنامه ریزی کنید.

با خود عهد کنید که ماهیانه مبلغی هرچند کم به موسسه خیریه مدنظرتان اهداء کنید.برای این کار می توانید از بخشی از تنقلات و خریدهای غیر ضروری خود چشم پوشی کنید و پول آن را به موسسه خیریه مدنظر خود بدهید.
علاوه بر پول می توانید غذا، لباس، وسایل بهداشتی، وسایل قدیمی، اسباب بازی و کتاب اهداء کنید اینگونه کمک ها مستقیماً به دست نیازمندان می رسد.
شما میتوانید با آموزش مهارت و دانش خود به نیازمندان به ارتقاء و پیشرفت زندگی آنها کمک کنید.
حتی میتوانید به عنوان مددکار داوطلب با موسسه با موسسه خیریه مدنظرتان همکاری کنید.