وبسایت آی آر چریتی ( خیریه ای به وسعت ایران ) بر اساس قوانین جاری کشور ایران و تحت مجوزهای سازمان بهزیستی فعالیت دارد.
کلیه کمک های ارائه شده توسط این موسسه به نیازمندان تحت پوشش ، تا حد امکان به صورت غیر نقدی ( کالاهای ضروری ، مواد غذایی اصلی و …) می باشد.
کلیه حامیان گرامی می توانند گزارش پروژه های انسان دوستانه را با مستندات کامل (فاکتور ، عکس ، فیلم و ..) مشاهده نمایند.
تمامی علاقه مندان می توانند با ارائه درخواست همکاری ، در تمامی مراحل انجام پروژه های انسان دوستانه همراه مددکاران موسسه باشند.